“Wat Autje doet is een verlengstuk van mijn gedachte “Je sociaal inzetten voor je medemens”

Arie is bestuurslid van Stichting GSW om zo Autje en haar vrijwilligers te steunen.

Bestuurslid Arie Cornet

Bestuurslid GSW.

Ik heb GSW gevolgd vanaf het moment dat men startte aan de Bandijk.
Ik heb ook zitting in de WMO-adviesraad van Werkendam, en wat Autje doet is een verlengstuk van mijn gedachte “Je sociaal inzetten voor je medemens”.

Afgelopen oktober werd ik door Autje benaderd met het verzoek om plaats te nemen in het bestuur. Ik heb daar goed over nagedacht om er zeker van te zijn dat dit mijn andere sociale werkzaamheden niet zouden belemmeren. Bijv; de WMO adviesraad en het verzorgen van de maaltijden bij onze kerk.

Ik heb besloten om per November j.l. plaats te nemen in het bestuur van GSW om Autje en haar vrijwilligers te ondersteunen in het goede doel wat zij alle “voor ogen hebben”. Opkomen voor je medemens die in de problemen zitten, en zo bij te dragen aan de ondersteuning van de mensen dit het heel hard nodig hebben.

Met vriendelijk groet,
Arie Cornet.

 

Nevenfuncties: WMO Adviesraad